cyrruscf.czCyrrus Corporate Finance

cyrruscf.cz Profile

cyrruscf.cz

Title:Cyrrus Corporate Finance

Description:Cyrrus Corporate Finance - Vá? poskytovatel v?ech investi?ních slu?eb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Keywords:akcie, dluhopisy, finance, deriváty, analyzy, fúze

Discover cyrruscf.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

cyrruscf.cz Information

Website / Domain: cyrruscf.cz
Website IP Address: 91.214.192.107
Domain DNS Server: ns1.regzone.info,ns1.regzone.de,ns1.regzone.cz

cyrruscf.cz Rank

Alexa Rank: 0
existsite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

cyrruscf.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

cyrruscf.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
akcie 4 0.85%
dluhopisy 0 0.00%
finance 5 1.51%
deriváty 0 0.00%
analyzy 1 0.30%
fúze 1 0.17%

cyrruscf.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.2
Date Thu, 18 Jan 2018 01:18:51 GMT

cyrruscf.cz Traffic Sources Chart

cyrruscf.cz Alexa Rank History Chart

cyrruscf.cz aleax

cyrruscf.cz Html To Plain Text

Cyrrus Corporate Finance Sko? na obsah Sko? na navigaci Cyrrus Corporate Finance víme, jak splnit Va?e o?ekávaní home O firmě Informa?ní povinnosti Slu?by Bě?ící projekty Vybrané reference Kontakt www.cyrrus.cz ?e?ení anonymních akcií Zjistěte více o mo?nostech ?e?ení: listinné akcie na jméno zaknihované akcie Prodej ?i nákup spole?ností akvizice a divestice Emise akcií (IPO) a dluhopis? získání finan?ních prost?edk? Ocenění a analyzy analyticky servis Dra?by, zpeně?ení majetkovych podíl? prodeje akcií a podíl? Optimalizace vlastnické struktury ve?ejny návrh, ?eková metoda, vytěsnění P?eměny spole?ností fúze, rozdělení, od?těpení Aktuality 19. 12. 2016 Provoz o vánocích 2016 Vá?ení klienti, vá?ení akcioná?i, v roce 2016 budou na?e kacelá?e v provozu do 23. 12. 2016, v?etně. Tě?íme se na Vás od 2. 1. 2017 a p?ejeme i Vám klidné svátky. Tym CCF 26. 07. 2016 Problém s listinnymi akciemi p?i ve?ejnych zakázkách Novy zákon o ve?ejnych zakázkách umo?ňuje zadavateli vy?adit z vyběrového ?ízení na ve?ejné zakázky akciové spole?nosti s nezaknihovanymi akciemi. Zákon je ú?inny ji? od 1. 10. 2016. ... v?echny aktuality Cyrrus Corporate Finance Má oprávnění k poskytování v?ech investi?ních slu?eb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. S témě? 13% podílem na celkovém po?tu vytěsnění jsme jasnym lídrem na trhu, kdy na dal?ích místech jsou obchodníci s men?ím podílem ne? 6 %. Tym spole?nosti nyní pracuje na několika projektech z oblasti obnovitelnych zdroj?, lehkého pr?myslu, strojírenství, potraviná?ství ?i vědy a vyzkumu. Za 7 let své existence jsme pomohli mnoha vyznamnym spole?nostem na ?eském trhu. Dle typu náv?těvy Drobny akcioná? Majitel firmy Chci koupit firmu Exekutor Insolven?ní správce Vyhledávání czech | english Cyrrus Corporate Finance Máte zájem o obchodování na burzách? CYRRUS, a.s. Zjistěte, zda aktuální grantové programy mohou podpo?it i Vá? projekt! CYRRUS ADVISORY, a.s. Chcete získat ve?ejné zakázky? Zaknihovaní akcií pom??e va?í firmě ve vyběrovém ?ízení Centrála Brno Veve?í 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno ?eská republika Tel: +420 - 538 705 786 Fax: +420 - 538 705 733 info@cyrruscz Pobo?ka Praha Na Florenci 2116/15 (Florentinum recepce A) 110 00 Praha 1 Tel.: +420 - 221 592 361 Fax: +420 - 221 592 366 info@cyrruscz ? 2010 Cyrrus Corporate Finance, a.s. RSS | Mapa stránek | Podmínky pou?ívání stránek QCM, s.r.o.

cyrruscf.cz Similar Website

Domain WebSite Title
kpmgcorporatefinance.com Corporate Finance
investco.com.tr InvestCo Corporate Finance
sagacorporate.com Saga Corporate Finance AS |
bcf.no BOLT - Corporate Finance
mcfcorpfin.com MCF Corporate Finance
frielstafford.ie Corporate Finance & Recovery Ireland
cavendish.com Cavendish Corporate Finance |
wagramcorporate.com Home | Wagram Corporate Finance
cfh.com.lb Corporate Finance House - Home
adviesbedrijfswaardering.nl Bedrijfswaardering – Sketch Corporate Finance
ibicorporatefinance.ie IBI Corporate Finance – Home
meridiancf.com Home - Meridian Corporate Finance
catalystcf.co.uk Catalyst Corporate Finance
zaicf.com ZAI Corporate Finance Ltd
mpcf.net MP Corporate Finance
spectrumcf.co.uk Spectrum Corporate Finance
athema.eu Athema - Specialist in Corporate Finance
phoenixcapital.ca Phoenix Corporate Finance